ราคา Yamaha MT-09 Sport Tracker/ABS ปี 2015 ตารางผ่อนดาวน์

MT-09 Sport Tracker/ABS
MT-09 Sport Tracker/ABS

ราคา ตารางผ่อนดาวน์ ล่าสุด

ราคา: 433,000 บาท

*ดาวน์ยอดจัด182430364248
Yamaha MT-09 Sport Tracker/ABS ราคา 433,000 บาท
15%65,000368,00022,43817,32714,26012,21610,7559,660
20%86,600346,40021,12116,31013,42311,49910,1249,093
25%108,300324,70019,79815,28812,58210,7789,4908,523
30%129,900303,10018,48114,27111,74510,0618,8587,956
35%151,600281,40017,15813,24910,9049,3418,2247,387
40%173,200259,80015,84112,23210,0678,6247,5936,820
45%194,900238,10014,51711,2119,2267,9046,9596,250
หมายเหตุ

 • ตารางนี้ยังไม่รวมค่าประกัน ค่าทะเบียน/พรบ. และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางผู้จำหน่ายโดยตรงก่อนการตัดสินใจ
 • การคำนวณอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี, เป็นการคำนวนคร่าวๆ ซึ่งจะแตกต่างกันแล้วแต่บริษัทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงควรสอบถามจากทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
 • ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Update! เมื่อ มิถุนายน 20, 2016 @ 14:55 น.

วิธีผ่อน: Yamaha MT-09

ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

วันจองรถ: ค่าจองรถ ประมาณ 2,000 – 15,000 บาท แล้วแต่นโยบายของแต่ล่ะบริษัท
วันออกรถ:

 • ชำระเงินดาวน์ (ตามจำนวนเงินที่จะดาวน์ หรือตามที่ตกลงกันไว้กับสถาบันการเงิน)
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าทะเบียน, พรบ.

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบจดทะเบียนการค้า (สำเนาเจ้าของกิจการ)
 5. หากต้องใช้คนค้ำประกันให้ผู้ค้ำเตรียมเหมือนกับผู้เช่าซื้อ

ดูรุ่นอื่น :)