ราคา Royal Enfield Bullet 500 ปี 2015 ตารางผ่อนดาวน์

Royal Enfield Bullet 500
Royal Enfield Bullet 500

มอเตอร์ไซต์สัญชาติอังกฤษที่มีประวัติมายาวนาน และยังคงรูปแบบเดิมๆ เอาไว้ได้มากที่สุด โดยเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปได้อย่างลงตัว

ราคา ตารางผ่อนดาวน์ ล่าสุด

ราคา: 179,800 บาท

*ดาวน์ยอดจัด182430364248
Blullet 500 สี Black/Forest Green ราคา 179,800 บาท
15%27,000152,8009,3177,1945,9215,0724,4664,011
20%36,000143,8008,7686,7715,5724,7734,2033,775
25%45,000134,8008,2196,3475,2244,4753,9403,539
30%54,000125,8007,6705,9234,8754,1763,6773,302
35%63,000116,8007,1225,4994,5263,8773,4143,066
40%72,000107,8006,5735,0764,1773,5783,1512,830
45%81,00098,8006,0244,6523,8293,2802,8882,594
หมายเหตุ

 • ตารางนี้ยังไม่รวมค่าประกัน ค่าทะเบียน/พรบ. และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางผู้จำหน่ายโดยตรงก่อนการตัดสินใจ
 • การคำนวณอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี, เป็นการคำนวนคร่าวๆ ซึ่งจะแตกต่างกันแล้วแต่บริษัทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงควรสอบถามจากทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
 • ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Update! เมื่อ มิถุนายน 20, 2016 @ 11:34 น.

วิธีผ่อน: Royal Enfield Blullet 500

ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

วันจองรถ: ค่าจองรถ ประมาณ 2,000 – 15,000 บาท แล้วแต่นโยบายของแต่ล่ะบริษัท
วันออกรถ:

 • ชำระเงินดาวน์ (ตามจำนวนเงินที่จะดาวน์ หรือตามที่ตกลงกันไว้กับสถาบันการเงิน)
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าทะเบียน, พรบ.

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบจดทะเบียนการค้า (สำเนาเจ้าของกิจการ)
 5. หากต้องใช้คนค้ำประกันให้ผู้ค้ำเตรียมเหมือนกับผู้เช่าซื้อ