GPX Legend 150cc.

ราคา GPX Legend 150cc สเป็ค 2016, ตารางผ่อนดาวน์

GPX Legend 150cc.
GPX Legend 150cc.

GPX Racing ได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายไต้รหัส Legend 150 ที่มาในสไตล์แทรคเกอร์ (tracker) สุดเร้าใจ ในราคาสุดคุ้ม

ราคา ตารางผ่อนดาวน์ ล่าสุด

GPX Legend 150cc. – 2016 ราคา 55,800 บาท

ดาวน์ดาวน์ยอดจัด1218243036
Legend 150 ราคา 55,800 บาท
0%-55,8005,6544,1043,3292,8642,554
5%2,80053,0005,3713,8983,1622,7212,426
10%5,60050,2005,0873,6922,9952,5772,298
15%8,40047,4004,8033,4872,8282,4332,170
20%11,20044,6004,5193,2812,6612,2892,042
25%14,00041,8004,2363,0752,4942,1461,914
30%16,80039,0003,9522,8692,3272,0021,785

หมายเหตุ

 • ตารางนี้ยังไม่รวมค่าประกัน ค่าทะเบียน/พรบ. และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางผู้จำหน่ายโดยตรงก่อนการตัดสินใจ
 • การคำนวณอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อเดือน, เป็นการคำนวนคร่าวๆ ซึ่งจะแตกต่างกันแล้วแต่บริษัทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงควรสอบถามจากทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
 • ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Update! เมื่อ 25 พ.ค. 2559

ออกรถ: GPX Legend 150cc.

ผ่อนรถมอเตอร์ไซต์ GPX Legend 150cc ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

วันจองรถ: ค่าจองรถ ประมาณ 2,000 – 15,000 บาท แล้วแต่นโยบายของแต่ล่ะบริษัท
วันออกรถ:

 • ชำระเงินดาวน์ (ตามจำนวนเงินที่จะดาวน์ หรือตามที่ตกลงกันไว้กับสถาบันการเงิน)
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าทะเบียน, พรบ.

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบจดทะเบียนการค้า (สำเนาเจ้าของกิจการ)
 5. หากต้องใช้คนค้ำประกันให้ผู้ค้ำเตรียมเหมือนกับผู้เช่าซื้อ